Вінниця

Швидке зростання виробництва та застосування добрив, вивчення їх якісних показників, проведення хімічної меліорації кислих та засолених ґрунтів на науковій основі потребує чіткої організації цих робіт, для вирішення яких Постановою Ради Міністрів СРСР від 9 квітня 1964 року № 319 створено єдину агрохімічну службу та зональні агрохімічних лабораторії.

У 1984 р. лабораторію реорганізовано в обласну проектно-розвідувальну станцію хімізації сільського господарства, а в 1999 р. — у Вінницький державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції «Облдержродючість».

У 2013 р. центр перейменовано на Черкаську філію державної установи «Інститут охорони ґрунтів України».

У філії працюють висококваліфіковані працівники, які забезпечують якість і точність досліджень. Підтвердженням цього є Атестат про акредитацію, виданий Національним агентством з акредитації України згідно з вимогами ДСТУ ISO/IES 17205:2006 (ISO/IES 17205:2005) у сфері хіміко-токсикологічних, фізико-хімічних та радіологічних випробувань сільськогосподарської сировини та продукції, вод мінеральних і питних, ґрунтів, добрив; продуктів агрохімічних. Цей документ засвідчує, що вимірювальна лабораторія Вінницької філії ДУ «Держґрунтохорона» є технічно компетентною.

Сьогодні лабораторії філії працюють у звичайному режимі — виконують дослідження ґрунтів та надають матеріали досліджень сільгоспвиробникам Вінницької та інших областей.

Основні напрями діяльності:

  • – агрохімічні та агроекологічні дослідження стану родючості ґрунтів Вінниччини, визначення якості мінеральних, органічних добрив, компостів, матеріалів для хімічної меліорації ґрунтів (дефекат, вапнякове борошно) та цукрової промисловості (вапняки, вапняковий камінь тощо);
  • – проведення досліджень ґрунтів, кормів та сільськогосподарської продукції рослинництва, плодівництва та овочівництва на визначення рівня забруднення залишками важких металів, пестицидами та радіонуклідами;

  • – ґрунтова та рослинна листкова діагностика мінерального живлення сільськогосподарських культур;

  • – контроль за якістю кормів і сільськогосподарської продукції під час заготівлі та здійснення повного зоотехнічного аналізу в період зберігання;

  • – розроблення проектів та кошторисної документації на проведення робіт із хімічної меліорації та посівів сидератів;

  • – створення регіональних програм з охорони і підвищення родючості ґрунтів;

  • – надання інформаційних, консультаційних і дорадчих послуг товаровиробникам області;

  • – розроблення ґрунтових технічних проектів під закладку плодових, ягідних, горіхоплідних культур, рекультивацію земель;

  • – розроблення проектів землеустрою щодо організації сільськогосподарського виробництва та впорядкування сільськогосподарських угідь для ефективного ведення сільськогосподарської діяльності, раціонального використання земельних ресурсів, поліпшення та захисту природних ландшафтів.

Виконання науково-виробничої діяльності філії забезпечує відділ проведення агрохімічних, агроекологічних досліджень, охорони ґрунтів та якості продукції, до складу якого входять дві лабораторії.

Лабораторія моніторингу та агрохімічної паспортизації земель виконує роботи з відбору зразків ґрунту, розробляє агрохімічні картограми, агроекологічні паспорти поля, земельної ділянки та рекомендації щодо ефективного застосування добрив і хіммеліорантів.

Лабораторія аналітичного забезпечення агрохімічних досліджень, екологічної безпеки земель, довкілля та якості продукції проводить аналізи ґрунту на вміст рухомих сполук фосфору, калію, органічної речовини (гумусу), сірки, кальцію, магнію, мінерального та органічного азоту, мікроелементів, важких металів, радіонуклідів, а також визначення кислотності та його гранулометричного складу; дослідження якості сільськогосподарської продукції та повний зоотехнічний аналіз кормів; дослідження якості хімічних меліорантів, органічних і мінеральних добрив, гуматів, а також засобів захисту рослин.

Контакти