Кіровоградська

Історія філії розпочалася в 1964 р. зі створення Кіровоградської зональної агрохімічної лабораторії при Кіровоградській обласній державній сільськогосподарській дослідній станції.

Першим керівником став Пальчук Л. М., наступником — Литвиненко В. В., які доклали багато зусиль щодо впровадження польових агрохімічних досліджень, якісного проведення лабораторних вимірювань та співпраці з колгоспами й радгоспами області.

Їхнє відповідальне ставлення до проведення агрохімічних досліджень ґрунтів області, контролю за якістю сільськогосподарської сировини та продукції, кормів, виготовлення проектно-технологічної документації з вапнування кислих ґрунтів та інших робіт, пов’язаних з підвищенням продуктивності сільськогосподарських земель та охороною їх родючості, успадкували фахівці, що працювали під їхнім керівництвом.

За роки свого існування установа пройшла шлях перейменувань, реорганізацій і вдосконалення. З 2013 р. є філією державної установи «Інститут охорони ґрунтів України». Це єдина в області державна установа, яка здійснює наукові дослідження у сфері охорони ґрунтів і їх родючості.

Філія оснащена сучасними приладами і обладнанням, акредитована в Національному агентстві з акредитації України згідно з вимогами ДСТУ ІSO/IEC 17025:2006 в галузі фізико-хімічних, радіолого-токсикологічних, спектральних та хроматографічних випробувань харчової сільськогосподарської продукції та сировини, визначення якості органічних та мінеральних добрив.

За плідну виробничу і науково-просвітницьку діяльність фахівці мають почесні відзнаки і грамоти Міністерства аграрної політики та продовольства України, Кіровоградської облдержадміністрації, ДУ «Держґрунтохорона» та інших установ і організацій.

З метою ефективного використання земельних ресурсів фахівці філії проводять суцільну агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення — це основний складник моніторингу ґрунтів. За її результатами виготовляють агрохімічні паспорти земельних ділянок та надають рекомендації з ресурсоощадної технології застосування добрив для агроформувань різних форм власності.

Також досліджують від 40000 до 100000 т сільськогосподарської продукції та понад 10000 т органічних та мінеральних добрив.

За результатами ґрунтової та рослинної діагностики мінерального живлення озимих культур розраховують потребу в мінеральних добривах на запланований урожай для кожного обстежуваного поля.

На основі статистичної звітності фахівці філії проводять розрахунки балансів гумусу й поживних речовин, окупності добрив врожаями сільськогосподарських культур, їх економічної ефективності та виходу продукції з балогектара.

Матеріали досліджень філії використовують для: встановлення якісної оцінки ґрунтового покриву полів (ділянок) та трансформації їх за низьких значень під залуження та заліснення; оптимізації структури сільськогосподарських угідь та посівних площ сільськогосподарських культур; застосування збалансованих, економічно вигідних норм органічних і мінеральних добрив; докорінного поліпшення ґрунтів; проведення грошової оцінки земель і встановлення розмірів плати за землю; розроблення інвестиційних проектів, бізнес-планів, інноваційних технологій тощо.

Щороку фахівці філії виконують понад 150 видів різноманітних досліджень ґрунту, продукції рослинництва, продовольчих товарів і будівельних матеріалів, мінеральних і органічних добрив, пестицидів.

Наукові здобутки філії популяризують на семінарах, нарадах, науково-практичних конференціях як регіонального, так і державного та міжнародного рівнів. Результати науково-практичної діяльності працівників філії відображені в наукових звітах, статтях, методичних рекомендаціях, брошурах, книгах, буклетах, довідниках тощо. Кіровоградська філія ДУ «Держґрунтохорона» тісно співпрацює з обласними державними і науковими установами, організаціями, сільськогосподарськими підприємствами та проектними організаціями.

Контакти