Івано-Франківськ

Історія філії розпочалася зі створенням зональної агрохімічної лабораторії як самостійної виробничо-наукової установи при Науковому інституті землеробства і тваринництва західних регіонів України.

Івано-Франківська філія ДУ «Держґрунтохорона» є державною науково-виробничою організацією, яка здійснює політику у сфері збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, ведення їх державного моніторингу, поліпшення якості сільськогосподарської продукції та сировини, а також державний нагляд і контроль за дотриманням законодавства про пестициди і агрохімікати в галузі рослинництва. Це єдина державна установа в області, яка проводить комплекс наукових досліджень ґрунтів з видачею агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки за показниками родючості та екологічної безпеки ґрунтового покриву (вміст гумусу, макро- і мікроелементів, солей важких металів, пестицидів та радіонуклідів). Результати досліджень є основою для складання картограм родючості ґрунту, надання рекомендацій з раціонального використання земель господарства, вжиття заходів щодо збереження та відтворення родючості ґрунту.

В установі працюють висококваліфіковані працівники. Підтвердженням цього є Свідоцтво про технічну компетентність, видане ДП «Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» 6 липня 2017 р., і засвідчує, що вимірювальна лабораторія Івано-Франківської філії ДУ «Держґрунтохорона» є технічно компетентною під час проведення вимірювань.

Основні напрями діяльності Івано-Франківської філії:

 • – моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення;

 • – ґрунтово-агрохімічне обстеження під закладку багаторічних насаджень;

 • – підготовка експертних висновків щодо відповідності ґрунтів вимогам для надання статусу спеціальної зони виробництва сировини, що використовується для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування;

 • – розроблення проектно-кошторисної документації на вапнування кислих ґрунтів;

 • – проведення розрахунків потреби добрив під планові врожаї сільськогосподарських культур;

 • – визначення відповідності агрохімікатів вимогам державних стандартів та технічних умов;

 • – виконання агрохімічних аналізів місцевих органічних добрив, торфопродукції, ґрунтосумішей та хімічних меліорантів;

 • – визначення вмісту вологи, клейковини та білка в зерновій продукції, цукру в цукрових буряках, ерукової кислоти та глюкозинолатів у насінні ріпаків, нітратів в овочевій продукції;

 • – оперативний контроль якості кормів під час заготівлі, а також повний зоотехнічний аналіз кормів;

 • – визначення якості води різних типів вододжерел;

 • – надання науково-консультативних послуг землекористувачам всіх форм власності.

Матеріали досліджень філії використовують для: регулювання земельних відносин під час передачі у власність або надання в користування земельних ділянок, зміни власника або користувача; проведення грошової оцінки земель, визначення розмірів плати за землю; визначення якості оцінки ґрунтів; розроблення збалансованих систем удобрення сільськогосподарських культур; визначення необхідних заходів щодо докорінного поліпшення земель, розроблення технологічної документації на їхнє проведення; створення програм, інвестиційних проектів, бізнес-планів; оформлення довідок про стан родючості ґрунтів.

Виконання науково-виробничої програми Івано-Франківської філії ДУ «Держґрунтохорона» забезпечують лабораторії:

 • – моніторингу та агрохімічної паспортизації земель;

 • – аналітичного забезпечення агрохімічних досліджень;

 • – охорони та підвищення родючості ґрунтів, екологічної безпеки земель, довкілля та якості продукції.

Івано-Франківська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» за понад 55 років діяльності має велику базу інформаційного матеріалу, яка щороку поновлюється показниками якісного стану ґрунтів.

Контакти